Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Otwocku

Angelika Durda

Kancelaria Komornicza nr III w Otwocku

Właściwość terytorialna

Zgodnie z art. 8 ustawy o komornikach sądowych rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego. Właściwość terytorialna kancelarii komorniczej w Otwocku pokrywa się z właściwością Sądu Rejonowego w Otwocku i obejmuje:

miasta Otwock (05-400, 05-402) i Józefów (05-420, 05-410)

oraz gminy:

Celestynów (05-430): sołectwa – Celestynów, Dąbrówka, Dyzin, Glina, Jatne, Lasek, Ostrowik, Ostrów, Podbiel, Pogorzel, Ponurzyca, Regut, Stara Wieś, Tabor, Zabieżki

Karczew (05-480): sołectwa – Brzezinka, Całowanie, Glinki, Janów, Kępa Nadbrzeska i Władysławów, Kosumce, Łukówiec, Nabrzeż, Ostrówek, Ostrówiec, Otwock Mały, Otwock Wielki, Piotrowice, Sobiekursk, Wygoda

Kołbiel (05-340): sołectwa – Antoninek, Bocian, Borków, Chrosna, Chrządzówka, Człekówka, Dobrzyniec, Gadka, Głupianka, Gózd, Karpiska, Kąty, Kołbiel, Lubice (dwa sołectwa), Nowa Wieś, Oleksin, Podgórzno, Radachówka, Rudno, Rudzienko, Sępochów, Siwianka, Skorupy, Stara Wieś Druga, Sufczyn, Teresin, Władzin, Wola Sufczyńska 

kolonie – Colechówek, Kujawki, Wilczarz

i Wiązowna (05-462): sołectwa – Bolesławów, Boryszew, Czarnówka, Duchnów, Dziechciniec, Glinianka, Góraszka, Izabela, Kąck, Kopki, Kruszówiec, Lipowo, Majdan, Malcanów, Michałówek, Pęclin, Poręby, Rudka, Rzakta, Stefanówka, Wiązowna Gminna, Wiązowna Kościelna, Wola Ducka, Wola Karczewska, Zagórze, Zakręt, Żanęcin

osiedla: Osiedle Emów, Osiedle Parkowe, Osiedle Radiówek

– wszystkie położone na terenie Powiatu Otwockiego.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, a także egzekucji świadczenia niepieniężnego dotyczącego nieruchomości.

Kancelaria Komornicza w Otwocku jest właściwa w sprawach z wyboru wierzyciela zgodnie z właściwością Sądu Apelacyjnego w Warszawie: Warszawa oraz powiaty:

piaseczyński: gminy miejsko-wiejskie Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, Tarczyn i gminy wiejskie Lesznowola, Prażmów

pruszkowski:  miasta Piastów, Pruszków, Brwinów i gminy wiejskie Michałowice, Nadarzyn, Raszyn,

grodziski: miasta Milanówek, Podkowa Leśna, Grodzisk Mazowiecki i gminy wiejskie Baranów, Żabia Wola

legionowski: miasta Legionowo, Serock i gminy wiejskie Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew

wołomiński: miasta Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka, Radzymin, Tłuszcz, Wołomin i gminy wiejskie Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka

nowodworski: miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk, Zakroczym i gminy wiejskie: Czosnów, Leoncin, Pomiechówek.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

W przypadku podejmowania przez komornika wybranego przez wierzyciela czynności poza swoim rewirem komorniczym, zgodnie z art. 8 ustawy o kosztach komorniczych wydatki obejmujące diety przysługujące osobom zatrudnionym w kancelarii komornika i uczestniczącym, w tych czynnościach, koszty przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz koszty transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, chyba że wyrazi on zgodę na obciążenie go innymi wydatkami. Wydatki te obciążają wierzyciela niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych.

Zakres działań

Komornikom powierza się następujące zadania:
1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.2);
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
4) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

 

Komornik wykonuje także następujące czynności:
1) na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
2) sporządza protokół stanu faktycznego będący zapisem naocznych spostrzeżeń komornika poczynionych w toku osobistych oględzin;
3) na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

 

Godziny pracy kancelarii
Poniedziałek08:00 - 16:00
Wtorek09:00 - 17:00
Środa08:00 - 16:00
Czwartek08:00 - 16:00
Piątek08:00 - 16:00
Kontakt

ul. Michała E. Andriollego 68/I p.

05-400 Otwock

(22) 612 67 97

biuro@komornikdurda.pl

Godziny przyjęć interesantów przez komornika
Wtorek09:00 - 17:00

Numer rachunku bankowego

Bank BNP Paribas S.A. 02 1600 1127 1870 6927 2000 0001

NIP: 8241696042